Главная страница

Химия н с ау


Скачать 111.86 Kb.
НазваниеХимия н с ау
Анкорkhimiya_2102.docx
Дата04.04.2018
Размер111.86 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаkhimiya_2102.docx
ТипДокументы
#39368
Каталогkenzhe.gulnaz

С этим файлом связано 54 файл(ов). Среди них: 1715.pdf, 1717.pdf, 7019__1178_az_Tarikh__1200_TO.pdf, 7019_Geografia__1200_TO.pdf, 1481.pdf, 1480.pdf, 4-nuska_4.docx, 3-nuska_4.docx и ещё 44 файл(а).
Показать все связанные файлы


ХИМИЯНұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі».

1. Қышқылдық оксид

A) P2O5

B) CuO

C) CaO

D) SrO

E) ZnO

2. мен -ның әрекеттесуінен түзілген өнімдердің

1 молекуласындағы атомдардың жалпы саны

A) 9

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

3. Азотқа тән тотығу дәрежелері

A) -1, +1, +3, +5, -4

B) +2, +3, +4, -4

C) -4, +2, +4

D) -3, +1, +2, +3, +4, +5

E) -2, +4, +6, -4

4. Кремнийді өнеркәсіпте алады

A) құмнан

B) шыныдан

C) силицидтен

D) мұнайдан

E) саздан

5. Фенол

A)

B)

C) С2Н5ОН

D)

E)

6. Аминқышқылының формуласы

A) CH3 –CO– NH2

B) H – CO – NH2

C) CH3 –CH(NH2) – COOH

D) NH2 – CO – NH2

E) CH3 –CH2 – NH2

7. Химиялық реакция жылдамдығына температураны арттырғанда өзгеретін реакция

A) N2+3H2=2NH3+Q

B) H2+Cl2=2HCl +Q

C) 2СaO+H2O=Ca(OH)2+Q

D) N2+O2=2NO - Q

E) H2+Br2=2HBr +Q

8. 4,08 кг Al2O3 электролизі кезінде түзілген алюминийдің массасы

A) 2,52 кг

B) 2,56 кг

C) 2,16 кг

D) 2,64 кг

E) 2,18 кг

9. Молекулаларындағы байланыстардың барлығы σ-байланысқа жататын формулалар қатары

A) NH3, HCl, H2O

B) SO2, CO, H2

C) NO2, O2, CH4

D) C2H2, HI, AlH3

E) SO3, C2H4, BCl3

10. Калий силикаты мен ортофосфор қышқылы арасындағы толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 26

B) 25

C) 27

D) 24

E) 28

11. Протий молекуласындағы химиялық байланыс

A) металдық

B) ковалентті полюссіз

C) сутектік

D) иондық

E) ковалентті полюсті

12. Заттар ... арасында этерификация реакциясы жүреді

A) альдегид және карбон қышқылы

B) фенол және карбон қышқылы

C) альдегид және фенол

D) спирт және альдегид

E) спирт және карбон қышқылы

13. Бутанон-2 класаралық изомері

A) 2-метилпропаналь

B) 2-метилбутаналь

C) бутанол

D) пропанон

E) пентанол

14. теңдеуі бойынша реакцияда күкірт (IV) концентрациясын 3 есе артырғанда реакция жылдамдығы

A) 5 есе кемиді

B) 4 есе кемиді

C) 2 есе артады

D) 9 есе артады

E) 8 есе артады

15. Массалық қатынас бойынша m (N) : m (O) = 7 : 12 , оксидтің молекулалық формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

16. Қатты сабынның құрамында кездесетін металдың сумен әрекеттесу теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

E) 9

17. KI + KIO3 +H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O реакция теңдеуінде тотықтырғыш 1,5 моль болса, тотықсыздандырғыштың зат мөлшері

A) 0,4 моль

B) 5,2 моль

C) 3,5 моль

D) 1,5 моль

E) 7,5 моль

18. Металдық қасиеттерінің әлсіреуіне қарай орналасқан қатар

A) , , , ,

B) , , , ,

C) , , , ,

D) , , , ,

E) , , , ,

19. Пропин мына заттардың қайсымен әрекеттеседі:

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,6

C) 2,3,5,6

D) 1,3,5,6

E) 1,4,6

20. 75 л (қ.ж) көмір қышқыл газын алу үшін құрамында 65 % кальций карбонаты бар әктастың қажет массасы

A) 415 г

B) 215 г

C) 615 г

D) 320 г

E) 515 г

Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Экзотермиялық реакцияларға жататын реакция теңдеу(лер)і

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

22. Қышқылдық оксидтер

A) BeO

B) Mn2O7

C) ZnO

D) CO

E) CaO

F) P2O5

G) Cr2O3

H) SiO2

23. Жалпы формуласы R2O3 болатын оксидтер түзетін элементтер

A) P

B) Al

C) B

D) Ca

E) C

F) Na

G) Ga

H) K

24. Аммиакпен әрекеттесетін зат(тар)

A) кальций оксиді

B) азот қышқылы

C) су

D) фосфин

E) ас тұзы

F) сутек

G) барий гидрооксиді

H) оттек

25. Эфирлердің жалпы формулалары

A) R(OH)2

B) ROH

C) RCOH

D) RCOH

E) RCOOH

F) R(OH)3

G) RCOOR'

H) ROR'

26. Аминқышқылдарымен әрекеттесетін заттар

A) күміс

B) калий гидроксиді

C) метанол

D) метан

E) мыс (ІІ) гидроксиді

F) калий хлориді

G) ацетилен

H) этаналь

27. Диссоциацияланған кезде катион ретінде сутек иондарын бөліп шығаратын күрделі заттар

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

  1. 28. Тотықсыздандырғыш қасиеттері артуы бойынша орналасқан қатарлар

A) B, C, N

B) Be, B, C

C) P, S, Cl

D) B, Al, Ga

E) C, Si, Ge

F) N, P, As

G) Al, Si, P

H) Ca, Sr, Ba

29. 4s24p5 элементіне тән қасиет

A) улы емес газ

B) қызыл қоңыр түсті, сұйық зат

C) қатты кристалл зат

D) бейметалдық қасиет көрсетеді

E) металдық қасиет көрсетеді

F) қосымша топша элементі

G) галогендерге жатады

H) түссіз

30. Концентрлі азот қышқылында енжарланатын (пассивтенетін) металдар

A) Cu

B) Ag

C) Al

D) Hg

E) Fe

F) Na

G) Ca

H) Cr

31. Жоғары оттекті қосылысы R2O3 болатын топқа сай конфигурациялар

A) 1s22s22p63s23p3

B) 1s22s22p63s23p53d6

C) 1s22s22p5

D) 1s22s22p63s23p1

E) 1s22s22p63s23p3d64s2

F) 1s22s22p6

G) 1s22s2

H) 1s22s22p1

32. Сірке альдегидімен әрекеттесетін заттардың жұптары

A) галоген және су

B) күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі және сутек

C) мыс (ІІ) гидроксиді және кальций оксиді

D) күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі және су

E) сутек және мыс (ІІ) гидроксиді

F) тұз қышқылы және күміс

G) натрий гидроксиді және сутек

H) сутек және кальций гидроксиді

33. Белоктарға сапалық реакция жүргізу үшін қолданылатын заттар

A) ортофосфор қышқылы

B) сірке қышқылы

C) қорғасын ацетаты

D) натрий гидроксиді

E) күкіртсутек

F) концентрлі күкірт қышқылы

G) концентрлі азот қышқылы

H) мыс (ІІ) гидроксидінің сілтідегі ерітіндісі

34. 170 г фосфин толық жану үшін жұмсалатын оттектің көлемі (қ.ж)

A) 100 л

B) 448 л

C) 896 л

D) 929 л

E) 224 л

F) 112 л

G) 800 л

H) 336 л

35. Массасы 13 г жезді (m(Cu) : m(Zn) = 1 : 1) сұйытылған күкірт қышқылына салғанда бөлінетін сутектің көлемі

A) 22,4 л

B) 11,2 л

C) 33,6 л

D) 16,8 л

E) 2,24 л

F) 1,68 л

G) 1,12 л

H) 3,36 л

36. Көлемі 50 л оттек газының массасы тең

A) 100 г

B) 32,7 г

C) 17,3 г

D) 143 г

E) 71,4 г

F) 45,8 г

G) 78,6 г

H) 38,4 г

37. Қарама-қарсы зарядталған бөлшектер арқылы жасалған байланыс

A) иондық

B) сутектік

C) ковалентті полюссіз

D) молекулалық

E) ковалентті полюсті

F) донорлы-акцепторлық

G) атомдық

H) металдық

38. Қолданылуы және табиғатта таралуы бойынша CaCO3 аталуы

A) әк суы

B) мәрмәр

C) бор

D) сөндірілмеген ізбес

E) әктас

F) кальций карбиді

G) ғаныш

H) гипс

39. CH3 –CH3 → A → B→ C → D → E → NH2–CH2–COOH

өзгеріс схемасындағы A, B, C, D, E бола алатын заттардың дұрыс берілген қатар(лар)ы:

A) метан, ацетилен, сірке альдегиді, сірке қышқылы, фторсірке қышқылы

B) этилен, ацетилен, сірке альдегиді, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы

C) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы

D) ацетилен, сірке альдегиді, этилен, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы

E) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, фторсірке қышқылы, сірке қышқылы

F) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, этиламин

G) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, метиламин

H) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, фторсірке қышқылы

40. Күкірт (VI) оксидіндегі әр элементтердің массалық қатынасы

A) 3:2,5

B) 32:40

C) 32:16

D) 1:1,5

E) 32:42

F) 16:8

G) 8:16

H) 16:32перейти в каталог файлов
связь с админом