Главная страница

МНХ - 641. Методика формування понять про хімічний зв язок і будову речовини


Скачать 64.5 Kb.
НазваниеМетодика формування понять про хімічний зв язок і будову речовини
АнкорМНХ - 641.doc
Дата10.03.2019
Размер64.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМНХ - 641.doc
ТипДокументы
#58741
Каталог

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: Методика формування понять про хімічний зв’язок і будову речовини.

Мета: Ознайомитися з особливостями вивчення теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”. Навчитися встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою та властивостями сполук.

І. Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати тему “Хімічний зв’язок і будова речовини” за чинною програмою та підручником, побудувавши узагальнюючу таблицю за зразком:

Аналіз теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Опорні поняття

Нові поняття

Поняття, що будуть розвиватися
 1. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків між будовою та властивостями сполук, формулювання на їх основі навчальних проблем і використання проблемного навчання.

 2. З’ясувати методику застосування підручника на уроках хімії на уроках теми «Хімічний зв’язок і будова речовини».

 3. Використовуючи матеріал підручника, наведіть приклади створення та розв’язання проблемних ситуацій на уроці.

 4. Розкрити взаємозв’язок понять «валентність» і «ступінь окиснення».

II. Питання для обговорення

 1. Проблемне навчання як важливий засіб розвитку мислення учнів.

 2. Способи створення навчальної проблеми, діяльність вчителя й учнів в умовах проблемного навчання.

 3. Як навчити учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки: склад – будова – властивості сполуки?

 4. Тема “Хімічний зв’язок і будова речовини”: мета вивчення, методичні підходи до вивчення теми.

Ш. Практична частина

Завдання 1. Моделювання й обговорення уроку «Виконання тренувальних вправ на відпрацювання понять «хімічний зв’язок», «кристалічна ґратка», «ступінь окиснення»».

Завдання 2. Моделювання й обговорення фрагментів уроків теми «Хімічний зв’язок і будова речовини», на яких передбачено використання проблемного підходу під час:

 • проведення демонстраційного експерименту (урок 5/57 за календарно-тематичним плануванням);

 • організації роботи з підручником;

 • пояснення нового матеріалу;

 • узагальнення та систематизації знань.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: Методика формування понять про хімічний зв’язок і будову речовини.

Мета: Ознайомитися з особливостями вивчення теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”. Навчитися встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою та властивостями сполук.
Аналіз теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Опорні поняття

Нові поняття

Поняття, що будуть розвиватися

Хімічний елемент


Речовина


Хімічна реакція


Методи наукового пізнання в хімії


Хімія в житті суспільстваПроблемний підхід у навчанні

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Застосування підручника на уроках хімії

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конспект уроку

Урок № 8/60 Клас 8 Дата _____ Вчитель___________

Тема уроку: Виконання тренувальних вправ на відпрацювання понять «хімічний зв’язок», «кристалічна ґратка», «ступінь окиснення»

Освітньо-виховні завдання теми:___________________________________________

Навчальна мета:__________________________________________________________________

Розвиваюча мета:_________________________________________________________________

Виховна мета:_____________________________________________________________________

Базові поняття і терміни:___________________________________________________

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки:_____________________

Форма заняття: ________________________________________________________________

Методи, форми та прийоми навчання: _________________________________

Обладнання: ________________________________________________________________________

Структура семінарського заняття і хронометраж:_______________

Хід семінарського заняття:__________________________________________________

Д/з (диференційоване)____________________________________________________________
Створення та розв’язання проблемних ситуацій під час вивчення теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Урок № 5/57.

Демонстраційний експеримент_____________________________________________
Урок № .

Робота з підручником__________________________________________________________
Урок № .

Пояснення нового матеріалу ________________________________________________
Урок № .

Узагальнення та систематизації знань ________________________________

перейти в каталог файлов
связь с админом