Главная страница

МНХ - 641. Тема Підготовка і проведення інтерактивних уроків у процесі вивчення теми Розчини . Використання шкільного експерименту при вивченні теорії електролітичної дисоціації


НазваниеТема Підготовка і проведення інтерактивних уроків у процесі вивчення теми Розчини . Використання шкільного експерименту при вивченні теорії електролітичної дисоціації
АнкорМНХ - 641.doc
Дата10.03.2019
Размер71 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМНХ - 641.doc
ТипДокументы
#58740
Каталог

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

Тема: Підготовка і проведення інтерактивних уроків у процесі вивчення теми “Розчини”. Використання шкільного експерименту при вивченні теорії електролітичної дисоціації.

Мета: Проаналізувати науково-методичні підходи до вивчення розчинів та здійснити логіко-дидактичний аналіз теми. Засвоїти методику і техніку виконання дослідів з теми.

І. Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати тему “Розчини” за чинною програмою та підручником, виявити наявність хронологічних внутрішньопредметних і міжпредметнихі зв’язків з іншими темами шкільного курсу хімії та іншими природничими дисциплінами, побудувавши узагальнюючу таблицю за зразком:

Внутрішньо- та міжпредметні зв’язки теми «Розчини»

Провідні поняття та положення теми

Зв’язки

спадкоємні

паралельні

перспективні
 1. З’ясувати мету, структуру та дидактичні вимоги до інтерактивних уроків.

 2. Ознайомитись з формами та методами інтерактивного навчання за посібником Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с: іл.

 3. Розкрити використання міжпредметних зв’язків з фізикою при розгляді взаємодії йонів, а також при застосуванні електричного струму в хімічному експерименті, скориставшись чинними підручниками з фізики (http://portfel.at.ua/).

 4. Встановити методичні особливості хімічного експерименту та засобів наочності в темі «Розчини».

II. Питання для обговорення

 1. Технології інтерактивного навчання, їх значення в активізації пізнавальної діяльності учнів:

  1. інтерактивні технології кооперативного навчання;

  2. інтерактивні технології колективно-групового навчання;

  3. технології ситуативного моделювання;

  4. технології опрацювання дискусійних питань.

 1. Аналіз теми “Розчини”: мета, поурочне планування, можливі підходи до вивчення теми.

 2. Формування понять про речовини-електроліти, йони, йонні реакції та їх закономірності як новий етап розвитку уявлень учнів про речовину та хімічний процес.

 3. Методика та техніка проведення демонстраційних дослідів на електричну провідність.

Ш. Практична частина

Завдання 1. Моделювання і обговорення уроку на тему “Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти” (з виконанням відповідних демонстрацій).

Завдання 2. Моделювання і обговорення уроку на тему: “Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння” (з виконанням відповідних лабораторних дослідів).

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

Тема: Підготовка і проведення інтерактивних уроків у процесі вивчення теми “Розчини”. Використання шкільного експерименту при вивченні теорії електролітичної дисоціації.

Мета: Проаналізувати науково-методичні підходи до вивчення розчинів та здійснити логіко-дидактичний аналіз теми. Засвоїти методику і техніку виконання дослідів з теми.
Внутрішньо- та міжпредметні зв’язки теми «Розчини»

Провідні поняття та положення теми

Зв’язки

спадкоємні

паралельні

перспективні

Йон

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Електричний струм

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

Біологія…

Географія…

Фізика…

Хімія…

(У першому стовпчику записуємо основні поняття цієї теми згідно чинної програми. Аналізуємо програми хімії й інших природничих дисциплін 6-8 кл. і всі поняття, пов’язані з відповідними поняттями в першому стовпчику, виписуємо як спадкоємні. Поняття, які вивчаються на уроках фізики, біології, географії, і пов’язані з відповідними поняттями в першому стовпчику, заносимо як паралельні. Поняття, пов’язані з відповідними поняттями в першому стовпчику, які будуть вивчатись у другому семестрі 9 кл. а також у 10-11 кл., виписуємо як перспективні).
Інтерактивні уроки

Мета, структура, дидактичні вимоги___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Короткий цитатний план посібника Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с: іл.

Інтерактивні технології кооперативного навчання__________________

Інтерактивні технології колективно-групового навчання_________

Технології ситуативного моделювання___________________________________

Технології опрацювання дискусійних питань___________________________
Конспект уроку

Урок № 9/11 Клас 9 Дата _____ Вчитель___________

Тема уроку: Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Освітньо-виховні завдання теми:___________________________________________

Навчальна мета:__________________________________________________________________

Розвиваюча мета:_________________________________________________________________

Виховна мета:_____________________________________________________________________

Базові поняття і терміни:___________________________________________________

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки:_____________________

Форма заняття: ________________________________________________________________

Методи, форми та прийоми навчання: _________________________________

Обладнання: ________________________________________________________________________

Структура уроку і хронометраж:_________________________________________

Хід семінарського заняття:__________________________________________________

Д/з (диференційоване)____________________________________________________________
Конспект уроку

Урок № 11/13 Клас 9 Дата _____ Вчитель___________

Тема уроку: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння

Освітньо-виховні завдання теми:___________________________________________

Навчальна мета:__________________________________________________________________

Розвиваюча мета:_________________________________________________________________

Виховна мета:_____________________________________________________________________

Базові поняття і терміни:___________________________________________________

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки:_____________________

Форма заняття: ________________________________________________________________

Методи, форми та прийоми навчання: _________________________________

Обладнання: ________________________________________________________________________

Структура уроку і хронометраж:_________________________________________

Хід семінарського заняття:__________________________________________________

Д/з (диференційоване)____________________________________________________________

перейти в каталог файлов
связь с админом