Главная страница
qrcode

1. Орын басу реакциясы


Скачать 48.31 Kb.
Название1. Орын басу реакциясы
Анкор4-nuska 4.docx
Дата04.04.2018
Размер48.31 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла4-nuska_4.docx
ТипДокументы
#39371
Каталог

ХИМИЯ

1. Орын басу реакциясы:

A) 2Сu + O2  2СuO

B) 2H2O  2H2 + O2

C) 4Al + 3O2  2Al2 + O3

D) HCl + NaOH  NaCl + H2O

E) Zn + CuCl2  ZnCl2 + Cu

2. Период ж‰йесінде топ ... топшаѓа бµлінеді:

A) 3

B) 1

C) 2

D) 5

E) 4

3. Хлор атомы металдармен түзетін байланыс

A) сутектік

B) коваленті полюссіз

C) ионды

D) ковалентті полюсті

E) металдық

4. Оксидтіњ формуласы

A) H2SO3

B) K3Fe(CN)6

C) CaO

D) Fe(OH)2

E) KClO3

5. Пропенніњ гомологы болмайтын зат:

A) С2Н4

B) С4Н6

C) С5Н10

D) С7Н14

E) С6Н12

6. Әрекеттескен кезде газ түзетін заттар жұбы

A) NaOH пен KNO3.

B) Ca(OH)2 мен HNO3.

C) KOH пен HNO3.

D) Na2CO3 пен HNO3.

E) Ca(NO3)2 мен NaOH.

7. Сутектің табиғи изотоптарының массалық сандары

A) 1

B) 1, 3

C) 1, 2, 3

D) 1, 2

E) 2, 3

8. Ерімейтін негізді алу әдісі:

A) Белсенді металды сумен әрекеттестіру.

B) Қышқылдық оксидті негіздік оксидпен әрекеттестіру.

C) Актив металл оксидін сумен әрекеттестіру.

D) Су мен қышқылды әрекеттестіру.

E) Сілті мен тұзды әрекеттестіру.

9. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы тотығу-тотықсыздану реакциясы

S SO2 SO3 CuSO4

A) 1,2

B) 3

C) 1

D) 2,3

E) 2

10. Тотықтырғыш қасиеттерінің арту қатары

A) Po, Se, O, S, Te

B) Se, O, Te, Po, S

C) O, S, Se, Te, Po

D) Po, Te, Se, S, O

E) O, Po, Te, Se, S

11. Металдық қасиеті ең нашар ІІІ-период элементінің конфигурациясы

A) 3s2

B) 3s23p5

C) 3s23p2

D) 3s1

E) 3s23p3

12. Майларды алғаш рет қолдан синтездеген ғалым

A) Бертло М

B) Зелинский Н.Д.

C) Семенов Н.Н.

D) Шеврель М

E) Бутлеров А.М.

13. Анилин бром суымен әрекеттескенде түзілетін заттың аты :

A) 2, 3, 6-триброманилин.

B) 2, 3, 5-триброманилин.

C) 2, 3, 4-триброманилин.

D) 2, 4, 6-триброманилин.

E) 2, 4, 6-трибромбензол.

14. Синтезді каучук алу үшін қолданылатын диен көмірсутек:

A) 2-метилбутан.

B) Этилен.

C) Изопрен.

D) Бутен.

E) Бутан.

15.екі үрдісте де тепе-теңдік ығыспайтын жағдай

A) Н2 концентрациясының артуы

B) температураның кемуі

C) температураны жоғарылату

D) Н2 концентрациясының кемуі

E) қысымның артуы

16. Калий ортофосфаты мен күміс нитраты әрекетескендегі толық иондық теңдеуіндегі коэффицйенттер қосындысы:

A) 15.

B) 17.

C) 11.

D) 16.

E) 21.

17. Көміртек (ІV) оксидіндегі көміртектің массалық үлесі (%):

A) 27%.

B) 23,7%.

C) 27,3%.

D) 24%.

E) 23,3%.

18. Алюминий оксидімен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

A) MgO, H2SіO3, Fe(OH)3

B) CaO, H2SO4, LіOH

C) O2, H3PO4, Cu(OH)2

D) H2O, HCl, KOH

E) H2O, HNO3, NaOH

19. Қалыпты жағдайда темірмен әрекеттесетін зат

A) HNO3 (конц)

B) H2SO4 (конц)

C) NaOH (конц)

D) HCl (конц)

E) H2SіO3

20. Құрамында көміртектің массалық үлесі 0,857, ауа бойынша тығыздығы 1,93-ке тең циклоалканның формуласы

A) C7H14

B) C3H6

C) C5H10

D) C6H12

E) C4H8

21. Диенді көмірсутекті атаA) 3,4-диметилгексадиен-3,5.

B) 3,4-диметилгексадиен-2,4.

C) 3,4-диметигексадиен-1,3.

D) 3,4-диэтилгексадиен-1,3.

E) 3,4-диметилгексадиен-2,3.

22. 1-метил-4-этилбензолдың толық жану теңдеуіндегі әрекеттесуші заттар формулаларының алдындағы коэффициенттер қосындысы

A) 63

B) 43

C) 53

D) 23

E) 13

23. 102 г гексанол жанғанда жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі

A) 177,6 л

B) 187,6 л

C) 157,6 л

D) 167,6 л

E) 201,6 л

24. Өзгерістер тізбегіндегі C2H2АВC

C заты

A) бутан

B) этилен

C) винилхлорид

D) циклобутан

E) хлорэтан

25. Реакция сызба-нұсқасын коэффициенттермен толтырып,

… HCl+K2Cr2O7  3Cl2+2CrCl3+7H2O+… KCl

иондық теңдеулерін құрыңыз. Сонда реакцияның қысқартылған иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 31

B) 34

C) 30

D) 33

E) 32

26. 39 г бензол толық жану үшін қажет ауаның (оттектің ауадағы көлем үлесі 20%) көлемі:

A) 424 л.

B) 420 л.

C) 440 л.

D) 400 л.

E) 448 л.

27. 16 г бір атомды спиртті мыс (ІІ) оксидімен тотықтырғанда 32 г мыс және альдегид түзілсе, жұмсалған спирттің атауы

A) метанол

B) этанол

C) бутанол

D) пентанол

E) пропанол

28. Май қышқылындағы көміртектің массалық үлесі

A) 54,5

B) 45,5

C) 46,3

D) 48,6

E) 36,5

29. Глюкозадағы элементтердің массалық үлесі:

A) 40 %; 6,7 %; 53,3 %.

B) 48 %; 6,7 %; 45,3 %.

C) 30 %; 16,7 %; 53,3 %.

D) 40 %; 7,6 %; 52,4 %.

E) 40 %; 0,67 %; 59,33 %.

30. ДНК-ның кеңістіктегі орама тәрізді моделін ұсынған ғалымдар

A) Л. Полинг мен Д. Уотсон

B) М.Бертло мен Э. Шеврель

C) Ф.Мишер мен Ф Крик

D) Д.Уотсон және Ф.Крик

E) Ф.Мишер мен Л. Полинг

ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
E

C

C

C

B

D

C

E

A

D

B

A

D

C

E

B

C

B

D

E

B

E

E

A

D

B

A

A

A

D

перейти в каталог файлов


связь с админом