Главная страница
qrcode

St_5_Інф.школи. До складу пакету входять такі програми


НазваниеДо складу пакету входять такі програми
Дата04.11.2019
Размер59.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаSt_5_Інф.школи.doc
ТипПрограма
#66346
Каталог

Копняк Н.Б.

Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом проведення кардинальних реформ притаманного теперішній освіті консерватизму.

Аналіз напрямків реформування освіти і можливостей застосування інформаційних технологій під час їх здійснення, дає підстави стверджувати, що вирішальним чинником досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. Ефективні системи інформатизації освіти можуть бути створені, якщо вони базуються на дослідженні видів діяльності, що здійснюються в системі освіти, і враховують як сучасний стан, так і можливі трансформації освіти у процесі її реформування, сучасний стан і перспективи розвитку галузі інформаційних технологій, останні досягнення педагогіки, психології та інформаційних технологій навчання.

Побудова ефективних систем інформатизації освіти з урахуванням світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних і важливих наукових і практичних проблем.

Основною сутністю інформатизації освіти є використання інформаційних технологій у різних видах діяльності, які здійснюються в системі освіти.

Вчителі інформатики НВЗ «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Вінниці» канд. пед. наук Н.Б. Копняк та М.Б. Круголь розробляють пакет програм з метою інформатизації адміністрування загальноосвітнього закладу.

До складу пакету входять такі програми:
«База даних (учні)»;
 • «База даних (вчителі)»;
 • «Підсумкове оцінювання»;
 • «Контрольне оцінювання»;
 • «Бібліотека».
  Розглянемо більш детально кожну з перерахованих програм.

  Програма
  У режимі «База» користувачеві надаються такі можливості:
  заповнення картки учня, тобто додавання до бази даних відомостей про нового учня, що прийшов до першого класу чи перевівся з іншої школи (слід зазначити, що деякі дані можна вводити не тільки з клавіатури, а й обирати із запропонованого списку для пришвидшення процесу введення);
 • автоматичне переведення у кінці навчального року всіх учнів школи до наступного класу, окремо необхідно обрати дію для випускників: видалити чи залишити у базі даних з приміткою «випускник … року».
  У режимі «Фільтр» користувач може переглядати всю наявну базу даних, а також знаходити або відфільтровувати дані про певних учнів, використовуючи різні прості та складені умови вибору.

  При подвійному натисненні лівою кнопко миші на певному записі бази даних відбувається перехід з режиму «Фільтр» до режиму «База», в якому при такому переході стає активною операція видалення відомостей про обраного учня з бази даних, а також активується можливість внесення змін до відомостей про певного школяра.

  В процесі використання програми у режимі «Фільтр» активуються можливості копіювання відфільтрованих даних до буферу обміну (із відповідними стандартними можливостями оперування скопійованими даними), імпортування обраних даних до офісних програм Microsoft Office Word та Microsoft Office Excel, а також подання дібраних за допомогою різних фільтрів даних у html-форматі з метою подальшого їх розміщення у глобальній мережі Інтернет. Слід зазначити, що при передаванні даних до інших програм, їх форматування добирається відповідно до поточних налаштувань кожної програми.

  Програма
  Програма
  У режимі «База» користувачеві надається можливість введення відомостей про результати оцінювання діяльності учнів певного класу за різні періоди певного навчального року. Слід зазначити, що аналогічно до вище описаних програм даного пакету деякі дані можна вводити не тільки з клавіатури, а й обирати із запропонованого списку для пришвидшення процесу введення, тому у даному режимі роботи програми реалізована можливість активації зміни зазначених списків, що включає декілька кроків: вибір списку, внесення до нього змін та їх підтвердження.

  В даному режимі відбувається тільки введення початкових даних по результатам оцінювання поданих у класних журналах, після чого відбувається автоматичне обчислення критеріїв ефективності навчально-виховного процесу, зокрема, якості, навченості тощо.

  У режимі «Фільтр» користувач може переглянути всю наявну базу даних, а також знайти або відфільтрувати дані, використовуючи різні прості та складені умови вибору. Зауважимо, що подекуди подання всіх даних бази може призвести до їх перенасичення, тому врахована можливість подання відомостей у двох варіантах: повному (для аналізу подаються початкові відомості, що вводилися до бази, а також проміжні та підсумкові результати обчислень різних критеріїв ефективності навчально-виховного процесу) та підсумковому (для аналізу подаються тільки підсумкові результати обчислень критеріїв ефективності).

  При подвійному натисненні лівою кнопкою миші на певному записі бази даних відбувається перехід до режиму «База», в якому стають активними операції видалення та внесення змін до бази даних.

  У режимі «Аналіз» користувач може порівнювати результати оцінювання навчальної діяльності учнів, використовуючи різні критерії порівняння, зокрема:
  порівняння результатів оцінювання одних і тих самих учнів за різні роки (наприклад, 7-А за 2008/2009 н.р. та 8-А за 2009/2010 н.р.);
 • порівняння результатів оцінювання одних і тих самих навчальних дисциплін учнів різних класів однієї паралелі за один і той же навчальний рік (наприклад, 7-Б та 7-В за 2009/2010 н.р.);
 • порівняння результатів оцінювання однієї навчальної дисципліни за різні роки (наприклад, результати оцінювання навчання алгебри за 2008/2009 н.р. та за 2009/2010 н.р.);
 • порівняння результатів оцінювання однієї навчальної дисципліни, що викладають різні вчителі протягом одного навчального року тощо.
  Для дібраних для аналізу відомостей з бази даних реалізована можливість сортування результатів аналізу за різними категоріями, зокрема, прізвищами вчителів, навчальними дисциплінами, класами. Ця функція програми надає користувачеві можливість обрати найбільш зручну для кожної конкретної ситуації послідовність подання результатів аналізу даних.

  У даному режимі роботи програми реалізована можливість підсвічування даних різними кольорами з метою унаочнення змін даних, обраних для аналізу, наприклад, якщо відбулася зміна даних у бік їх чисельного збільшення, то такі дані підсвічуються зеленим кольором, а ті, що зменшилися – червоним. Реалізована можливість вимкнення функції підсвічування.

  В процесі використання програми у режимах «Фільтр» та «Аналіз» аналогічно до описаних вище програм активуються можливості копіювання результатів опрацьованих даних до буферу обміну, імпортування до офісних програм Microsoft Office Word та Microsoft Office Excel, а також подання у html-форматі.

  Програма
  Програма
  Таким чином, розглянувши можливості перерахованих програм, можна виділити такі переваги даного пакету:
  всі програми спроектовано за єдиним зразком, тобто зрозумівши принципи роботи однієї з програм пакету, на ознайомлення з можливостями інших програм витрачається значно менше часу;
 • враховано особливості відомостей, що вносяться до баз даних, та розроблено можливості програм даного пакету відповідно до вимог до опрацювання поданих у них даних;
 • всі обчислення максимально автоматизовано, а також до програм включено перевірки на помилковість відомостей, що вносяться до баз даних, із повідомленням типу помилки та можливістю їх коригування;
 • поступове накопичення даних за різні роки надає можливість отримання більш повних та достовірних результатів аналізу змін, що відбуваються, а також прогнозування подальших перспектив розвитку;
 • передбачено захист інформації від копіювання (програми в процесі їх інсталяції автоматично налаштовуються на характеристики конкретного комп’ютера – при несанкціонованому копіюванні на інший комп’ютер відкривається вікно програми, але всі режими роботи та бази даних є недоступними, в такому випадку подається прохання зареєструвати програму);
 • інтерфейс всіх програм пакету є достатньо «дружнім», тобто для роботи з програмами потрібен мінімальний досвід роботи за комп’ютером, що не потребує постійної присутності спеціаліста.
  Дослідження не є закінченим. Продовжують розроблятись нові можливості програм, що входять до складу описаного вище пакету.

  Використані джерела
  Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року №537-V. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 • Інформатизація освіти. Нормативні документи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=33&Itemid=80.
 • Пилипчук А.Ю. Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення [Електронний ресурс] / А.Ю. Пилипчук – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/content/08paystf.htmУДК 34.01:004.9

  перейти в каталог файлов


 • связь с админом