Главная страница
qrcode

11- химия (1). Химия п нінен тест с ра тары. В I


Скачать 136.69 Kb.
НазваниеХимия п нінен тест с ра тары. В I
Дата13.02.2020
Размер136.69 Kb.
Формат файлаodt
Имя файла11- химия (1).odt
ТипДокументы
#67818
страница1 из 4
Каталог
  1   2   3   4

Химия пәнінен тест сұрақтары. В - IЭ
А.Ж._________________________________________________________________________топ______________
1. Fe2O3 молярлық массасы
A) 180 г/моль
B) 160 г/моль
C) 110 г/моль
D) 120 г/моль
E) 140 г/моль
2. Мына химиялық элементтің валенттік электрондары 3-ке тең емес
A) Бор.
B) Кремний
C) Таллий
D) Индий
E) Алюминий
3. Әлсіз электролит
A) HB) NaOH
C) NaCl
D) HCl
E) HNO4. Озонның молярлық массасы в г/моль
A) 24.
B) 12.
C) 72.
D) 48.
E) 6.
5. Периодтық жүйеде типтік металдардың орналасуы
A) Жоғарғы бөлікте

B) Төменгі бөлікте
C) Төменгі бөліктің сол жағында

D) Ортасында
E) Жоғары бөліктің оң жағында
6. Изомері жоқ ...
A) көміртек қаңқасында

B) функционалдық топ жағдайында
C) сутегі атомы жағдайында
D) стерео
E) айналы (оптикалық)
7. Дұрыс емес тұжырым: бензол
A) ароматты көмірсутек
B) толуол гомологы
C) броммен әрекеттеседі
D) KMnOE) жанғыш зат
8. Глюкозаның жаңа дайындалған мыс (ІІ) гидроксидімен қыздырмай-ақ түзіледі
A) ашық-көр ерітінді
B) сары тұнба
C) сарғыш қызыл тұнба
D) қара тұнба
Гөгілтір тұнба
9. 2-аминопропан қышқылының тарихи атауы
A) Глицин
B) Лизин
C) Аланин
D) Аргинин
E) Цистин
10. Na2MnO4 қосылысындағы марганецтің тотығу дәрежесі
A) +7
B) +6
C) +2
D) +3
E) +4
11. Егер температураны на 50°С (g = 3) төмендетсе, онда химиялық реакция жылдамдығы азаяды...
A) 3 есе
B) 81 есе
C) 27 есе
D) 243 есе
E) 9 есе
12. Кальцийдің 12,04×1022 атомын сумен өңдегенде көлемі 3,6л (қ.ж.) газ алынды. Газдың өнім шығымы
A) 90%
B) 80%
C) 85%
D) 75%
E) 95%
13. Мына заттар берілген: CaO, RaO, BeO, SrO, MgO. Сумен әрекеттесетін оксидтер саны
A) 5
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4
14. Заттардың амфотерлігін мына заттармен дәлелдейді
A) HCl, HF
B) HCl, NaOH
C)NaOH, Ca(OH)
D) NaOH, CuClE) HCl, CuCl15. Мына теңдеудегі Х заты P+X→H3PO4+5NO2+H2O
A) NOB) HNOC) NHD) NHE) HNO16. Көмірқышқыл газы (жеке жағдайда) келесі заттармен әрекеттеседі
A) NaB) NaC) NaOН, KНCOD) KNOE) NaNO17. Кальций оксиді мен карбидінің қасиеттері
A) кальций карбиді сумен әрекеттеседі, ал кальций оксиді әрекеттеспейді


B) олар азот (ІІ) оксидімен әрекеттеседі

C) сумен әрекеттеседі


D) азотпен әрекеттеседі

E) кальций оксиді сумен әрекеттеседі, ал кальций карбиді сумен әрекеттеспейді
18. 284г йодметан 46г металдық натриймен (қалыпты жағдайда) әрекеттескенде түзілетін этан көлемі (қ.ж.)
A) 11,2
B) 22,4
C) 33,6
D) 44,8
E) 100
19. C4H9OH формуласына сәйкес спирттің изомер саны
A) 0
B) 4
C) 2
D) 3
E) 1
20. 150г натрий хлориді 19,2г күкірт қышқылымен әрекеттесуінен (қыздырусыз) түзілген хлорсутек газының көлемі (қ.ж.)
A) 2,24 л
B) 8,96 л
C) 4,48 л
D) 56 л
E) 11,2 л
21. Концентрациялы күкірт қышқылы массасы 10,3г натрий бромидімен әрекеттескенде көлемі 0,896л (қ.ж.) күкірт (ІV) оксиді бөлінді. Реакция өнімінің шығымы қанша? 2H2SO4 + 2NaBr SO2+ Na2SO4 + Br2 + 2H2O
A) 80 %
B) 78 %
C) 75 %
D) 90 %
E) 60 %.
22. Темір массасы 32г мыс сульфатымен әрекеттесуінен ертіндіге қанша темірдің бөлшек саны өтеді
A) 0,0602·1023
B) 0,602·1023
C) 6,02·1023
D) 1,204·1023
E) 0,002·1021
23. Пропанол мыс (ІІ) оксидімен тотығуы нәтижесінде өнім алынды (40% шығымымен). Ол өнім күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттесіп, 43,2г тұнба түзді. Спирттің бастапқы массасы қанша?
A) 15 г
B) 20 г
C) 10 г
D) 30 г
E) 60 г
24. Құрамында 44,8 % этилені бар 500 мл (қ.ж.) этилен мен этан қоспаснан алынатын полиэтилен массасы қанша?
A) 625 г
B) 140 г
C) 560 г
D) 280 г
E) 300 г
25. 34г 1,3,5- триметилбензол алу үшін қажет пропин көлемі (қ.ж.)
A) 15,1 л
B) 19,04 л
C) 17,1 л
D) 20,1 л
E) 16,1 л

Жалпы балл саны________________

_________________________________

Химия пәнінен тест сұрақтары. В - ІІЭ
А.Ж._________________________________________________________________________топ_______________
1. Күрделі зат
A) Көміртек
B) Күкірт
C) Оттек
D) Сутек
E) Су
2. Берилийдің атом ядросының — 9 94 Be құрамы
A)4 протон,5 нейтрон

B)9 протон,4 нейтрон

C)4 протон, 4 нейтрон
D)5 протон, 4 нейтрон

E) 4 протон, 9 нейтрон
3. Озонның оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 3,5
B) 2
C) 2,5
D) 1,5
E) 3
4. Ядродағы 32S изотопының бөлшек саны
A) р = 18
B) р = 15
C) n = 18
D) n = 17
E) n = 16
5. Fe(CrO2)2 қосылысындағы хромның тотығу дәрежесі
A) 0
B) +1
C) +3
D) +6
E) +2
6. Көміртек атомындағы sp-гибридтелу бұрышы
A) 109°
B) 120°
C) 45°
D) 108°
E) 180°
7. Глицериннің физикалық қасиеті болмайды
A) түссіз зат

B) сироп тәрізді сұйықтық
C) суда жақсы ериді

D) улы зат
E) тәтті дәмді
8. Майлардың сілтілік гидролизі өнімінің бірі
A) органикалық эфир
B) сабын
C) негіз
D) минералды қышқыл
E) этил спирті
9. Полиэтилен  ... полимер
A) табиғи, химиялық

B) химиялық, жасанды

C) табиғи, өсімдік текті

D) табиғи, жануар текті
E) химиялық, синтетикалық
10. Массасы 6,66г кальций хлориді ерітіндісінің электролизі нәтижесінде алынған барлық газдардың көлемдерінің (қ.ж.) қосындысы
A) 22,4л
B) 2,688л
C) 16,8л
D) 13,44л
E) 11,2л
11. А+В→2С орташа реакция жылдамдығы қанша, егер бастапқы А затының концентрациясы 0,15 моль/л, 10 минуттан кейін 0,05 моль/л тең болса
A)0,0005 моль/л·с
B) 0,022 моль/л·с
C) 0,01 моль/л·с
D) 0,035 моль/л·с
E) 0,02 моль/л·с
12. AlCl3менKOH реакциясы нәтижесінде ерімейтін негіз түзілсе, барлық коэффициенттер қосындысы
A) 4
B) 8
C) 7
D) 9
E) 5
13. Мына айналымдағы

+HNO3(конц) +O2+H2O +NaOHt0 C

AgAБ В NaNO2
А және В заттарының молекулалық массасының қосындысы
A) 119
B) 107
C) 144
D) 131
E) 109
14. 568г фосфор (V) оксидін алу үшін қанша көлемде оттек (қ.ж.) қажет
A) 448 л
B) 56 л
C) 112 л
D) 224 л
E) 100 л
15. Массасы 100г натрий карбонаты мен гидрокарбонатының қоспасы қыздырылды. Бөлінген газ көлемі 11,2л (қ.ж.) құрады. Қоспадағы натрий карбонатының массасы
A) 74 г
B) 84 г
C) 16 г
D) 36 г
E) 26 г
16. 90г этан жану нәтижесінде бөлінген көмірқышқыл газының зат мөлшері
A) 5 моль
B) 4 моль
C) 10 моль
D) 6 моль
E) 12 моль
17. Гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы 10,5 тең массасы 8,4 г көмірсутектің жануы нәтижесінде 13,44л көмірқышқыл газы мен 10,8г су буы түзілді. Белгісіз көмірсутектің молекулалық массасы
A) CB) CC) CD) CE) C18. Егер 4,5-дихлорпентен-1 затын толық хлорламаған кездегі түзілген С5Н8реагентінің аты
A) Пентадиен -1,4

B) Пентин-1

C) Пентадиен -2,3
D) Пентин-2

E) Пентадиен -1,3
19. Мына айналымдағы соңғы өнім

A)

B)

C)

D)

E)

20. Мыс (ІІ) сульфатының 20% -ті ерітіндісін алу үшін массасы 25г CuSO45H2O ерітілсе, түзілген су массасы
A) 55 г
B) 11 г
C) 22 г
D) 110 г
E) 44 г
21. Сутек пен хлордың гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы 9,125 тең болса, қоспадағы хлордың көлемдік үлесі (қ.ж.)
A) 50
B) 60
C) 75
D) 40
E) 25
22. Массасы 4,6г натрий гидроксидін сумен өңдегеннен кейін бейтараптауға жұмсалатын 0,2М тұз қышқылының көлемі
A) 1 л
B) 0,25 л
C) 0,75 л
D) 1,5 л
E) 0,5 л
23. Массасы 11,2г темір мен 11,2л (қ.ж.) хлор әрекеттесіп, тұнбаға түсіретін тұз алу үшін 40% -ті натрий гидроксидінің массасы
A) 60 г
B) 140 г
C) 24 г
D) 40 г
E) 48 г
24. 16г метанол жануы нәтижесінде кеткен СО2көлемі қанша, егер глюкозаның ашуына дәл сондай көмірқышқыл газы жұмсалса
A) 4,5 г
B) 46 г
C) 45 г
D) 47 г
E) 4,6 г
25. Құрамында 20% жанбайтын қоспасы бар пропанның 28л (қ.ж.) жануы нәтижесінде осындай көлемде СО2 алу үшін, табиғи газдың көлемі (қ.ж.) қанша (80% CH4, 10% SO2, 10% N2)
A) 54 л
B) 24 л
C) 34 л
D) 84 л
E) 44 л
Жалпы балл саны________________

_________________________________
  1   2   3   4

перейти в каталог файлов


связь с админом